Your cart
Close Alternative Icon

Kërkohet punonjës: Shërbim me klientin

 

Kërkojmë punonjës: Shërbim me klientin

Përshkrimi i punës:
AlbanFootball shpk, lideri i tregtimit të produkteve origjinale të Kombëtares Shqiptare po kërkon të punësoj part-time ose full-time: Shërbim me klientin për dyqanin online.

Qëllim i pozicionit:
Siguron nje shërbim te shkelqyer te klienteve online, në përputhje me të gjitha rregullat e AlbanFootball, me qëllimim rritjen e kënaqesisë së klientit dhe arritjen e objektivave të kompanisë.

Kualifikimet dhe aftësite e kërkuara:

Edukimi:

Student unversiteti ose të sapo dipllomuar në fushën e marketing, biznes, gjuhëve të hauaje ose Tekonologjisë së Informacionit, 

Aftësitë:

  • Te ketë njohuri shumë të mira kompjuterike dhe të rrjeteve sociale.
  • Te ketë aftesi shume te mira komunikimit me shkrim dhe në të folur në shqip dhe anglisht.
  • Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi dhë të jete i/e gatshme dhe i aftë të punoj në grup.

Procedura e Aplikimit:

Për të aplikuar për kete, ju lutem dërgoni dokumentet e poshtë te përmbledhur:

  1. CV të detajuar
  2. Letër Interesi tek jobs@albanfootball.com